Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji i doradztwa dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Wsparcie skierowane jest do: członków, wolontariuszy lub pracowników organizacji pozarządowych z powiatu jeleniogórskiego oraz wszystkich osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej i funkcjonowaniem III Sektora w Polsce.

Zakres udzielanego wsparcia doradczego:

  • pozyskiwania funduszy na działania (źródła krajowe i zagraniczne);
  • pisania i rozliczania projektów; sprawozdawczości;
  • elementów księgowości dla organizacji pozarządowych;
  • wspierania  i promowania uczestnictwa organizacji pozarządowych w międzysektorowych partnerstwach;
  • z zakresu poradnictwa obywatelskiego, w tym: zakładania i likwidowania
  • organizacji pozarządowych,
  • prowadzenia bieżącej działalności organizacji
  • wspierania współpracy między organizacjami pozarządowymi a instytucjami
  • publicznymi.
  • prowadzenie działań o charakterze informacyjno - promocyjnym na temat DPD oraz DSDP,
 
 
 
Doradcy DPD uczestniczyć będą w wydarzeniach lokalnych, organizowanych na terenie ich działania. Służyć będą wsparciem  i promowaniem uczestnictwa organizacji pozarządowych w  partnerstwach  międzysektorowych.
 

 

ul. Klonowica 1/1
58-500 Jelenia Góra

Godziny otwarcia punktu:
Poniedziałek:     13.00-15.00
Wtorek              09.00-14.00

Kontakt do doradcy:
Maciej Zawierucha
Tel. 75 64 60 222
e-mail: dpd.jgora@jagniatkow.org.pl

www.inkubatorngo.info

@/pozarzadowydolnyslask
 
@/inkubator.jeleniagora
 
@/JeleniogorskieNGO

 

Kalendarz FB